Avaluació

EL PORTFOLI

El portfoli és una eina per avaluar la tasca realitzada, una mica diferent de l'examen tradicional. Permet valorar el que heu fet a nivell de grup i també individualment. Per un costat es tracta de reflexionar sobre la feina que heu dut a  terme, el que heu après, com us heu sentit,... i per l'altre costat recollir allò que hs estat més significatiu de la feina que heu fet.

Per això a continuació teniu un document per a cada grup que heu de contestar a nivell de grup i a nivell individual.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada